جستجوی محصولات

شرکت سفیران فنون ایمنی نماینده انحصاری کمپانی میکروگارد(تولید کننده لباس های حفاظتی) می باشد.

شرکت انسل میکروگارد (با مسؤلیت محدود) برای مدت 40 سال، یک تولید کننده پیشروی لباس های محافظ شیمیایی است که طراحی ها و تکنولوژی های جدید را برای بازار معرفی می کند تا حفاظت و ایمنی شخص پوشنده لباس را بهبود بخشد.

شرکت انسل میکروگارد یکی از اولین تولید کننده های لباس های محافظ شیمیایی دربرابر تهدیدهای سلامتی در جهان بوده است.


در سال 1975 تاْسیس کننده این کمپانی شهرت خود را بر پایه معرفی طراحی ها و تکنولوژی های جدید در بازار برای بهبود بخشیدن به راحتی و محافظت از پوشنده لباس بنا کرد.
امروزه میلیونها محصول میکروگارد و میکرو چم در سراسر جهان پوشیده شده است و مردم رادر سراسر صنعت و بخش عمومی محافظت می کنند، همیشه تمرکزها بر محافظت از مردم وقتی که در حال کار کردن در محیط های آلوده و خطرناک هستند، بوده چه وقتی در محیطی کار میکنید که با مایع یا جامدات شیمیایی، آزبست، رنگ، روغن، گریس، ویروس ها و پاتوژن های منتقله از راه خون در ارتباط بشید و یا یکی از بی شمارآلاینده های موجود در محل کار که امروزه شاهد آن هستیم.

به میکروگارد انسل برای کمک به ایمن نگه داشتنتان اعتماد کنید.

محصولات میکروگارد